Bli bedre kjent med våre medlemsbedrifter

Vi i foreningen ønsker å bli bedre kjent med de bedriftene som er medlem i Bergen Kundeserviceforum. Først ut er gjengen i Bergen Kommune, som forteller litt om seg selv og sitt forhold til Bergen Kundeserviceforum.

Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten er glade for å være med i Bergen Kundeserviceforum.

Etatene holder til i flotte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Vi er tilgjengelig på telefon alle hverdager mellom kl 0800 og 1500.

Kommunens overordnede verdier er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert – KÅPE. Dette er verdier vi jobber etter hver eneste dag.

Plan- og Bygningsetaten har cirka 250 ansatte fordelt på åtte avdelinger. Vi jobber med arealforvaltning innen plan, bygg og oppmåling. I tillegg tilrettelegger vi for et tjenlig transportsystem, en aktiv næringsutvikling og et klimavennlig utbyggingsmønster. Vi tilbyr blant annet kart og geografisk informasjon av høy kvalitet. Vår visjon er å gjøre Bergen aktiv og attraktiv.

Etatens kundesenter består av 17 medarbeidere og er tilknyttet etatens Kommunikasjonsavdeling.  Vi tilstreber å løse mest mulig i første linje slik at våre kolleger i fagavdelingene blir skjermet så mye som mulig. Vi betjener kundene og gir veiledning ved å besvare inngående telefonhenvendelser og e-post. I tillegg til de som besøker oss i våre lokaler. Vi håndterer også alle innsynsforespørsler knyttet til plan- og byggesaksarkivet.

Bymiljøetaten har ca 200 ansatte og har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse. Dette består blant annet av naturforvaltning, byutvikling, park, vei, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier.

Vi fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler, og bygger og drifter offentlig infrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. Vi er også ansvarlig for kommunale friområder og kommuneskog, og vi overvåker parkeringsbestemmelsene på offentlig vei- og gategrunn.

For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og jobber for å endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. Til etaten ligger drift og vedlikehold av Fisketorget.

Vi får byen til å leve. Alle skal trives i Bergen – hver dag og om 100 år!

I kommunen pågår det for tiden et stort og veldig spennende prosjekt. Innføring av kommunens kanalstrategi; herunder felles kundestøttesystem, serviceprosesser og servicestandard. Prosjektet omfatter alle avdelinger som behandler henvendelser fra kommunens brukergrupper.

Prosjektets mål er å sikre:

  • Rett vei inn – en helhetlig kommune
  • Økt brukertilfredshet
  • Økt tilbud og bruk av selvbetjeningsløsninger

Vi jobber kontinuerlig med å begeistre og skape gode kundeopplevelser. Vi ser frem til hyggelig samarbeid i foreningen.

 

Tekst av:

Hannah Lassen, seksjonsleder Bytjenester, Bymiljøetaten

Marianne Strømmen, seksjonsleder Kundesenter, Plan- og Bygningsetaten

 

Andre artikler

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter