Fra betjening til begeistring!

Kundeservicedagene 2021

Vår ambisjon er å gjøre
Bergen til kundeservice-by

Nr. 1 i Norge

Aktivitetskalender

Sammen om en arena for utveksling av erfaringer og etablering av nyttige samarbeidsrelasjoner

Meny