Gjøre Bergen til Kundeservice-by nr. 1 !

Neste arrangement:

Vår ambisjon er å gjøre
Bergen til kundeservice-by

Nr. 1 i Norge

Les våre siste saker:

Sammen om en arena for utveksling av erfaringer og etablering av nyttige samarbeidsrelasjoner

Meny