Hvordan arbeide med sykefravær i kundesentrene

Onsdag 29. mai var 25 deltakere samlet i Bergen Rådhus.
Tema for samlingen var «Hvordan arbeide med sykefravær i kundesentrene».

En lydhør forsamling. Til sammen 25 deltakere fra 10 av medlemsbedriftene.

En lydhør forsamling. Til sammen 25 deltakere fra 10 av medlemsbedriftene.

Reidun Eggesbø fra NAV Arbeidslivsenter stilte oss to spørsmål til ettertanke:

1) «Hvordan ønsker du å bli følgt opp når du er vekke fra jobb»? og

2) «Hvordan ønsker du å bli tatt imot når du kommer tilbake»?

Engasjerte foredragsholdere. Reidun Eggesbø fra NAV Arbeidslivsenter og Kurt Frederich fra Bergen kommune.

Engasjerte goredragsholdere. Reidun Eggesbø fra NAV Arbeidslivsenter og Kurt Frederich fra Bergen kommune.

Spørsmålene ble innledningen til en god dialog og meningsutveksling. 20% av alt sykefravær
knyttes til konkrete ting som broten fot…. Resten er mer sammensatt.

Oppfordringen fra Reidun var å snakke om forebygging og oppfølging i fredstid.
Ved tilrettelegging, gjør det tidsavgrenset.

Stort engasjement fra deltakerne som delte med seg av egne erfaringer.

Stort engasjement fra deltakerne som delte med seg av egne erfaringer.

Kurt Frederich fra Bergen kommune snakket om hvordan Bergen kommune har arbeidet
med oppfølging ifht sykefravær. Og ikke minst hvilke plikter og rettigheter både
arbeidsgiver og arbeidstaker har knyttet til sykefravær og oppfølging.

Last ned foredragene her (passordbeskyttet)