Styret i Bergen kundeserviceforum takker for samarbeidet i 2013!

Styret i Bergen kundeserviceforum takker for samarbeidet i 2013!
Kundeservicedagene har vært foreningens hovedfokus i år. Med god innsats fra dere alle klarte vi å fylle salen med vel 200 deltakere . Ut fra flotte tilbakemeldinger på foredragene og god stemning , kan vi konkludere med et svært vellykket arrangement. Det gir motivasjon og arbeidsglede til å starte arbeidet med neste konferanse i 2015.

Vi har fått nye medlemmer og det er en glede å ønske Kelly, Adecco og Helse Bergen HF hjertelig velkommen til Bergen Kundeserviceforum!

Nye nettsider er på plass, og her vil vi holde dere oppdatert på nyheter og aktiviteter fremover.

Et nettprosjekt vi starter nå, er «Månedens bedrift» der medlemsbedriftene skal få presentere sitt kundesenter og dele sine erfaringer med de andre medlemsbedriftene. Vi håper gjennom dette prosjektet at bedriftene kan hente inspirasjon av hverandre. Se den første reportasjen på: http://bergenkundeserviceforum.no/manedensmedlemsbedrift-fjordkraft/

Følg med på aktivitetskalenderen, der vi l vi tilby kurs og samlinger fortløpende. Vi har spennende aktiviteter på plass for 2014, og kom gjerne med forslag til foredragsholdere og aktiviteter du har lyst til å møte. http://bergenkundeserviceforum.no/aktivitetskalender/

Vi planlegger et aktivt år med aktiviteter som bidrar til, og støtter opp om visjonen vår om å bli «Kundeserviceby nr 1 i Norge».

Til slutt vil styret ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

-Kunden først-

Med vennlig hilsen fra styret i Bergen Kundeserviceforum

Styret