Bergen Kundeserviceforum

Sammen om service


Bergen Kundeserviceforum er et interesseorgan for bedrifter med fokus på kundeservice/kundesenter/call center.

Foreningen er arena for utveksling av erfaringer og etablering av nyttige samarbeidsrelasjoner.

BKF skal arbeide for å fremme kundeservice som bransje i Bergensregionen med målsetting om å gjøre Bergen til kundeservice-by nr. 1 i Norge!


Styrets sammensetning

Leder: Bjørn Bohne, Frende Forsikring


Styremedlemmer:
  • Hildegunn Salvesen, Addeco
  • Benedicte Pedersen, Fana Sparebank
  • Henriette Solrud, Foto Knudsen
  • Marianne Strømmen, Bergen Taxi

Tidligere Styremedlemmer:

2017:
Styreleder: Gro Heidi Skarstein, Bergen Taxi
Nestleder:Bjørn Bohne, Frende
Styremedlem: Raul Holm, BiR
Styremedlem: Kathrine Mjånes, Fana Sparebank
Støttemedlem: Jon Steine, UiB

Tidligere Styremedlemmer:

2016:
Styreleder:  Irene Fauskanger, Chess
Nestleder: Gro Heidi Skarstein, Sparebanken Vest
Styremedlem: Raul Holm, BiR
Styremedlem: Anita Østerbø, Fana Sparebank
Styremedlem: Jon Steine, UiB

2015:
Styreleder:  Irene Fauskanger, Chess
Nestleder: Gro Heidi Skarstein, Sparebanken Vest
Styremedlem: Tore Ek, Tryg
Styremedlem: Cahtine Tøsse, NextGentel
Styremedlem: Jon Steine, UiB

2014:
Styreleder: NexGenTel v/Cathrine W. Tøsse
Nestleder: Chess v/Irene Fauskanger
Styremedlem: Tryg v/Tore Ek
Styremedlem: Sparebanken Vest v/Gro Heidi Skarstein
Styremedlem: UiB v/ Magne Bergland

2013:
Styreleder: Bergen kommune v/Lillian Røthe
Nestleder: Chess v/Irene Fauskanger
Styremedlem: Tryg v/Tore Ek
Styremedlem: NextGentel v/Cahtine Tøsse
Styremedlem: UiB v/ Magne Bergland

2012:
Styreleder: Bergen kommune v/Lillian Røthe
Nestleder: Monica Hestnes
Styremedlem: Tryg  v/Geir Vangen
-Tore Ek ny representant fra februar 2013
Styremedlem: Chess v/Irene Fauskanger
Styremedlem: NextGentel v/Tore Nyhammer
Støttemedlem: Birthe Solum

2011:
Styreleder Bergen kommune v/Lillian Røthe
Styremedlem: Tryg v/Steinar Pihl
Styremedlem: Gjensidige  v/Eileen Nebb
Styremedlem: Next Gentel v/Tore Nyhammer
Styremedlem: Chess v/Irene Fauskanger
Støttemedlem: Birthe Solum

2010:
Styreleder: Gjensidige v/Eileen Nebb
Styremedlem: Tryg v/Steinar Pihl
Styremedlem: Bergen Taxi v/Bjørn Barstad
Styremedlem: BIR v/Siv Lysen
Styremedlem: Bergen kommune v/Lillian Røthe
Støttemedlem: Birthe Solum

2009:
Styreleder: Bergens Tiende  v/Birthe Solum
Styremedlem: Tryg v/Steinar Pihl
Styremedlem: Bergen Taxi v/Bjørn Barstad
Styremedlem: BIR v/Siv Lysen
Styremedlem: Gjensidige v/Eileen Nebb

2008:
Styreleder: Bergens Tiende  v/Birthe Solum
Styremedlem: Tryg v/Steinar Pihl
Styremedlem: BIR v/Siv Lysen
Styremedlem: Gjensidige v/Eillen Nebb
Styremedlem: Bluegarden v/Aina Merete Steinsland

2007:
Styreleder: Bergens Tidende v/Birthe V. Solum (valgt til 2008)
Styremedlem: TrygVesta, v/ Bjarte Lyssand (valgt til 2008)
– Steinar Phil ny representant fra høst 07
Styremedlem: Gjensidige, v/ Tor-Egil Lie (valgt til 2008)
– Eileen Nebb ny representant fra høst 07
Styremedlem: BIR v/Siw Lysen (valgt til 2009)
Styremeldlem: Bluegarden v/Elin Pedersen (valgt til 2009)
– Aina Merete Steinsland ny representant fra 08.

2006:
Styreleder: Bergens Tiende  v/Birthe V. Solum (valgt til 2008, leder til 2007)
Styremedlem: Vesta v/Bjarte Lyssand (valgt til 2008)
Styremedlem: Chess v/Sidsel Lundbøe (valgt til 2007)
Styremedlem: NextGentel v/Elin Visthoff (valgt til 2007)
Styremedlem: Gjensidige v/Tor-Egil Lie (valgt til 2008)

2005:
Styreleder: Vesta v/ Bjarte Lyssand  (valgt til 2006).
Styremedlem: Chess v/Sidsel Lundebø (valgt til 2007)
Styremedlem: Bergens Tiende v/Birthe Solum (valgt til 2006)
Styremedlem: Telenor v/Morten Igeltjørn (valgt til 2006)
Styremedlem: NextGentel v/Kjell Morten Brendøyl (valgt til 2007)