Fjordkraft ble årets servicebedrift, Bergen Taxi årets digitale servicebedrift

vinnere
Prisvinnerne fra Bergen Taxi og Fjordkraft flankert av BKFs leder Lillian Røthe og serviceambassadørene Liv Strand og Stina Månestråle Hopsdal.

Under Kundeservicedagene 2013 ble «Årets servicebedrift» og «Årets digitale servicebedrift» kåret. Vinnerne ble utpekt etter måling og vurdering foretatt av Respons analyse for Bergen Kundeserviceforum. Foreningens 19 medlemsbedrifters call centre ble testet av anonyme innringere og elektronisk informasjon og kommunikasjon ble vurdert.

Vinnerne ble:

  • Årets servicebedrift: Fjordkraft
  • Årets digitale servicebedrift: Bergen Taxi

I tillegg kåret foreningen «Årets serviceambassadører». Her var det kommet inn så gode forslag at to ambassadører ble utnevnt: Liv Strand fra PPT-tjenesten Bergen kommune og Stina Månestråle Hopsdal fra DnB Kundesenter Liv.

Kåringen er omtalt i BAs nettutgave. Se flere bilder på Kundeservicedagenes Facebook-sider.